Wanneer u met uw auto de weg op wilt, is een WA verzekering wettelijk verplicht. Als u onverzekerd de weg opgaat kan dat voor veel problemen zorgen. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Oftewel deze verzekering dekt de schade die u bij het besturen van een voertuig aan anderen toebrengt. Er zijn heel veel aanbieders van autoverzekeringen. Daarnaast zijn er ook diverse aanbieders van websites om de verzekeringen met elkaar te vergelijken.

Waar moet ik op letten?

Bij het afsluiten van een Seat autoverzekering is het niet alleen van belang te letten op de te betalen premie maar ook op de risico’s die gedekt worden, alsmede op de hulp die geboden wordt bij schade.

Wat betekent volledig casco?

Naast een WA gedeelte kunt u uw auto volledig casco verzekeren, de zogenaamde all risk verzekering. Bij een schade krijgt u dan de daadwerkelijke kosten van het herstel van de schade vergoedt. Dit wordt aangeraden wanneer u een nieuwe Seat heeft gekocht.

Diefstal van het voertuig

Wanneer uw auto gestolen wordt, krijgt u in veel gevallen tot drie jaar na aanschaf het bedrag terug dat u bij de aanschaf van de auto heeft betaald. Meestal tot een maximum bedrag, afhankelijk van de verzekeraar. Wanneer je een dure Seat uitvoering rijdt is dit absoluut een must.

Total loss

Een auto kan ook zogenaamd total loss verklaard worden. Dit betekent dat het herstellen van de schade niet meer mogelijk is of duurder dan de waarde van uw auto. U krijgt dan, of u nu een nieuwe of tweedehandse auto heeft, meestal tot drie jaar na aanschaf het bedrag terug dat u voor de auto heeft betaald. Dit geldt voor auto’s tot 50.000 euro. Is de auto duurder dan bijvoorbeeld die € 50.000 dan krijgt u een percentage, meestal 110%, van de zogenaamde dagwaarde uitgekeerd. Indien uw auto ouder dan drie jaar is of u heeft uw auto langer dan drie jaar in uw bezit wordt bij schade ook de zogenaamde dagwaarde vergoedt. De dagwaarde is o.a. te vinden op de koerslijsten van de ANWB en bovag.

Beperkt casco

Behalve voor een volledige casco dekking kunt u ook kiezen voor een beperkt casco. Uw WA dekking wordt dan aangevuld met een dekking voor schade aan uw eigen voertuig wanneer deze ontstaat door een aantal met naam genoemde gebeurtenissen.

Aanvullende verzekeringen

Naast de verzekeringen voor schade aan uw voertuig of derden zijn er ook nog aanvullende verzekeringen. De meest voorkomende hiervan zijn de zogenaamde ongevallen en schade voor de inzittende en een rechtsbijstand verzekering. Bij de ongevallen inzittendenverzekering wordt er meestal een eenmalige vergoeding uitgekeerd bij overlijden of het blijvend invalide raken. Hierbij is het niet van belang wie er schuld aan een ongeval heeft. De hoogte van de uitkering wordt bij het aangaan van de verzekering door de verzekeringnemer bepaald. Ook de bestuurder van een voertuig wordt hierbij als inzittende gezien. Een schade inzittenden verzekering komt grotendeels overeen met een ongevallen inzittenden verzekering. Het grote verschil zit hem in de uitkering. Hierbij wordt niet een van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd, maar de kosten van de daadwerkelijk geleden schade. Met name bij blijvende invaliditeit kan de uitkering daardoor aanzienlijk hoger zijn. Een rechtsbijstandsverzekering verzekert u van juridisch deskundige hulp bij een conflict over de schadeafhandeling bij een ongeluk in het verkeer.


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top